Ny genetisk kunskap, intestinala neuroendokrina tumörer

2017-08-22

Nya genetiska pusselbitar  rapporteras  i en studie av små intestinala neuro-endokrina tumörer. Sex gener som muteras med hög frekvens vid sjukdomen har identifierats. En av dessa är MUTYH som har en funktion i DNA-reparation. Eva Tiensuu Jansson är korresponderande författare.  

Du kan läsa mer på sidan med engelsk text.