Beviljat VR-projekt, Per Hellström

2017-10-27

Per Hellström har beviljats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet med titeln:

Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom med anaerob odlad human intestinal mikrobiota; avancerad monitorering av tarminflammation

Projektet gäller behandling av patienter med aktiv inflammatorisk tarmsjukdom med en kombination av två helt nya tekniker i inflammationsforskning. Med hjälp av ACHIM (anaerobic cultivated human intestinal microbiota) tillförs en ny tarmflora med hjälp av gastroskop till tunntarmen. Den inflammatoriska reaktionsbilden i tarmen avläses med kombinerad PET-MR där vi använder fyra olika markörer för inflammation och samtidigt kan göra en morfologisk bedömning av inflammationen. Utöver det registreras den funktionella betydelsen av det inflammatoriska svaret i tarmen med ”SmartPill” som ger en fingraderad temperaturprofil i tarmen, mäter pH-nivåer i olika segment, samt den motoriska aktiviteten längs hela mag-tarmkanalen. Behandling med ACHIM ges vid aktiv sjukdom och behandlingsresultatet bedöms efter 12 och 52 veckor.

Projektet för den patientnära precisionsmedicinen framåt genom att tillämpa prekliniska kunskaper om avbildning/imaging av sjukdomsprocesser i kombination med spetskunskap inom mikrobiologi som tillämpas vid definierade sjukdomstillstånd. Projektet kan endast genomföras med den kombinerade PET-MR-kameran vid Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet, ingen annanstans i Sverige.