Utlysning av strategiska forskningsmedel

2017-11-02

Institutionen öppnar en utlysning av medel för strategisk forskning. Institutionens professorer och docenter kan söka bidrag. Medfinansiering krävs.

utlysningstexten finns detaljerad information.