Beviljat VR-projekt, Mats Gustafsson

2017-11-06

Mats Gustafsson vid IMV har beviljats projektbidrag av Vetenskapsrådet, NT.

Projektets titel är "Datorbaserad upptäckt och analys av läkemedelskombinationer med hjälp av storskaliga cellkulturexperiment".

Detta projekt kommer att bidra till både individanpassad läkemedelsbehandling och till snabbare upptäckt och optimering av läkemedelskombinationer för komplexa sjukdomar som cancer. Projektet kommer samtidigt att adressera vetenskapliga nyckelproblem inom tre närliggande forskningsområden: biomedicin, bioteknologi och bioinformatik. De experimentella mätdata som behövs för att adressera dessa vetenskapliga problem kommer att samlas in i storskaliga cellodlingsexperiment där mänskliga celler i varje experiment kommer att exponeras för enskilda molekyler och kemiska blandningar parallellt i 1000-tals små provrör.  

Läs mer här!