Stort anslag från SciLifeLab till Mia Wadelius

2017-11-29

SciLifeLab har beviljat en ansökan med Mia Wadelius som huvudsökande 10 miljoner kronor. Projektet, där också Lili Milani  och Pär Hallberg medverkar är för farmakogenetiska studier med helgenomsekvensering av närmare 1000 prover från patienter  med läkemedelsbiverkningar.

Mia Wadelius och Pär Hallberg ansvarar för de kliniska proverna och Lili Milani och Henrik Green (LiU) för genomiken. SNP&SEQ-plattformen skall utföra sekvenseringen. Lär mer om SciLifeLab-bidragen.