Anslag till Thomas Tängdén från Vetenskaprådet/JPIAMR

2017-12-01

Vetenskapsrådet har i en utlysning via Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) tilldelat Thomas Tängdén ett anslag för forskning om optimerad användning av antibiotika.

Projektet innebär  utveckling och implementering av en mobilapplikation för digitalt beslutsstöd vid bakteriella infektioner och optimerad antibiotikaförskrivning på sjukhus. Projektet genomförs i samarbete med forskare i Nederländerna, Schweiz och Kanada och har en total budget på ca 12 milj.