Anslag till Josef Järhult från Vetenskapsrådet/JPIAMR

2017-12-05

Vetenskapsrådet har i en utlysning via Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) tilldelat Josef Järhult ett bidrag.

Inom projektet ska interventioner för att minska antibiotikaförbrukning inom husdjursuppfödningen i utvecklingsländer undersökas. Pilotprojekt kommer att bedrivas inom grisuppfödning i Thailand. Forskare från Sverige, Norge, Schweiz, Thailand och Vietnam medverkar och den totala budgeten är ca 10 miljoner kronor.