Åldrande och kardiovaskulära riskfaktorer, uppmärksammad studie

2018-01-10

En nyligen publicerad artikel med flera författare (Lars Lind, Johan Sundström) från IMV har uppmärksammats i medier (SR och UNT).

Artikeln handlar om hur betydelsen av riskfaktorer för hjärtkärlsjudomar ändras från medelådern till åldrande. Studien visar bl.a. att medan flera riskfaktorer minskar i betydelse med ålder så kvarstår högt kolesterol som en faktor som nog bör behandlas även i stigande ålder. För närvarande görs inte detta rutinmässigt.