SSMF:S stora anslag till Ziad Hijazi

2018-02-15

Ziad Hijazi har erhållit SSMF:s Stora anslag, Etableringsstöd för yngre forskare, 4 år.

Ziad Hijazi får bidraget för projektet "Biomarkör-baserad precisionsmedicin vid förmaksflimmer - utvärdering av nya riskmodeller för strokeförebyggande behandling och explorativa biomarköranalyser vid förmaksflimmer".