Bekämpningsmedel påverkar biologisk ålder

2018-02-20

I en artikel författad av bl.a. Monica Lind och Lars Lind visas ett samband mellan halter i kroppen av bekämningsmedel och biologisk ålder, mätt som metylering av DNA.

Artikeln är publicerad i "Environment international" och är uppmärksammad i UNT. Av tre studerade bekämningsmedel/bekämningsmedelsrester visar två ett samband med ökad biologisk ålder. En av de analyserade ämnena är p,p′-DDE, en nedbrytningsprodukt av DDT, den andra är  transnonachlor (TNC). Bekämningsmedlen är sedan länge förbjudna i Sverige men mätbara halter finns fortfarande i våra kroppar.