Arbetar du med persondata? Föreläsningar om GDPR

2018-03-15

Universitetet anordnar föreläsningar om GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj. Anmäl dig och läs mer här.