Diabetespris till Daniel Espes

2018-04-19

“The Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD)” ger årligen ett pris till en ung forskare som publicerat en viktig artikel inom fältet klinisk diabetesforskning. Årets pristagare är Daniel Espes vid IMV, som utsågs till pristagare vid sällskapets möte i Åbo tidigare under april i år.

Förutom diplom får pristagaren 10 000 norska kronor. I en artikel 2017 i ”Diabetes Care” visade Daniel Espes att ungefär 40 % av patienter med långvarig typ-1-diabetes fortfarande har en liten restproduktion av insulin. Produktionen påverkade inte markörer för metabol kontroll eller exogena insulinbehov. Men dessa patienter har en högre produktion av den antiinflammatoriska cytokinen Il-35 samt en mer fördelaktig immunologisk profil. Detta är viktigt för synen på patofysiologin bakom typ-1-diabetes.

Med ovanstående fynd som utgångspunkt så genomför forskargruppen nu en klinisk interventionsstudie med typ-1-diabetespatienter med restproduktion av insulin med målet att expandera den återstående betacell-mängden.

Referens:

Increased Interleukin-35 Levels in Patients With Type 1 Diabetes With Remaining C-Peptide. Espes D, Singh K, Sandler S and Carlsson PO. Diabetes Care, 2017 Aug;40(8):1090-1095. doi: 10.2337/dc16-2121.