Utlysning, Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning

2018-04-25

Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för utlyser bidrag för infektionsmedicinsk forskning

 Stiftelsens ändamål är att stödja infektionsmedicinsk forskning vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och sådan infektionsmedicinsk forskning som sker i samarbete med forskare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I första hand avses infektionsmedicinsk forskning inom ämnesområdet infektionssjukdomar, men även sådan forskning inom ämnesområdet oto-rhino-laryngologi omfattas. Främst avses forskning som har klinisk inriktning. Doktorandprojekt har prioritet liksom projekt bedrivna av läkare eller blivande läkare. Utlysningstext.