Tove Fall invald i Sveriges unga akademi

2018-05-28

Docent Tove Fall har valts in i Sveriges unga akademi.  Där kommer hon bl.a. verka för att stärka kvaliteten på svensk forskning. Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademins verksamhet består huvudsakligen av tre delar, tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga.

Så här säger Tove Fall om hur hon ser på sitt uppdrag:
Jag tycker att det känns mycket hedrande och spännande att få ingå i Sveriges Unga Akademi. Jag är sedan tidigare engagerad i frågor kring transparanta beslutsvägar av fördelningen av interna och externa forskningsmedel och tjänster. Att de mest lämpade personerna/miljöerna är de som får anslag är inte bara en fråga om rättvis bedömning men också en kvalitetsfråga och en nyckel till framgång för Sverige som forskningsnation. Genom att verka i Sveriges Unga Akademi kommer jag få en plattform påverka i dessa frågor.

Ny ordförande i Sveriges unga akademi är för övrigt en annan Uppsalaforskare, Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik. Lär mer om nya medlemmar i akademin här: http://www.sverigesungaakademi.se/nyalm18 .