ERC Startbidrag till Tove Fall

2018-08-15

Tove Fall vid institutionen för medicinska vetenskaper har tilldelats ett ERC Starting Grant från det europeiska forskningsrådet European Research Council (ERC). Anslaget uppgår till 1,5 miljoner Euro och projektet löper över en femårsperiod. Det prestigfulla anslaget tilldelas unga, lovande forskningsledare. I 2018 års utlysning får 403 forskningsprojekt inom samtliga forskningsdiscipliner i EU dela på totalt 603 miljoner euro, varav 17 gick till Sverige.

Toves projekt ”GUTSY” avser studera effekterna av tarmfloran på ämnesomsättningen och ateroskleros (åderförkalkning). Hon och hennes grupp kommer att undersöka tarmfloran hos 10 000 personer från SCAPIS-projektet (scapis.se). Målet med projektet är att identifiera mikroorganismer i tarmen som påverkar hjärtkärlhälsan.

Ansökan bedöms i tre steg av en expertpanel och externa granskare. I det sista steget intervjuas sökanden av panelen i Bryssel. Den skriftliga ansökan liknar de som sänds till svenska finansiärer, men med något utförligare metodbeskrivning och med en visionär forskningsplan. Under intervjun i Bryssel får den sökanden först presentera sin forskning och sedan svara på detaljerade frågor kring forskningsplanen. Konkurrensen är hård och en bra projektidé måste också presenteras väl. ”För att göra en bra ansökan har jag tagit hjälp av sakkunniga för att få extra bra illustrationer, en slagkraftig text och förbereda övertygande intervjusvar”, säger Tove Fall. Vidare påpekar hon:

”Att få ett ERC Starting Grant gör det möjligt för mig att få tänka stort och ha resurser att utföra storskaliga analyser i världsklass. Det är också naturligtvis jättekul att få detta förtroende och få bekräftelse på att vår forskning är viktig och håller hög kvalitet.”