Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till professor Stefan James, IMV

2018-09-05

Kungl. Vetenskaps-Societeten delade 4/9 vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala ut Thuréus-priset, med en prissumma på 100.000 kr. Priset gick till:
Professor Stefan James, Institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet, för utvecklandet av nya behandlingar vid akut kranskärlssjukdom och banbrytande insatser knutna till svenska kvalitetsregister.
 

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.