Forskningsanslag utlyses från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning

2019-05-09

Forskningsanslag för år 2019 har ledigförklarats från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning. Sista ansökningsdag är 7 juni 2019. Läs mer här i nyheten.

Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond har som ändamål att stödja infektionsmedicinsk forskning vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och sådan infektionsmedicinsk forskning som sker i samarbete med forskare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I första hand avses infektionsmedicinsk forskning inom ämnesområdet infektionssjukdomar, men även sådan forskning inom ämnesområdet oto-rhino-laryngologi omfattas. Främst avses forskning som har klinisk inriktning. Doktorandprojekt har prioritet liksom projekt bedrivna av läkare eller blivande läkare. Ansökningsperioden är nu öppen.

Skriftlig ansökan görs på ansökningsblanketten. Ansökan om forskningsanslag med bilagor skall ha inkommit i 4 exemplar senast den 7 juni 2019 till:

Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning
Marie Selbrand
Infektionskliniekn, ingång 30
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-mail: marie.selbrand@akademiska.se