Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för nystartad studie

2019-08-16

En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid långvarig smärta, men oftas saknas tydlig inriktning mot återgång i arbete. I ett pressmeddelande den 16 augusti skriver Akademiska sjukhuset om en nystartad studie på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet, där en metod för arbetsanpassning kallad Krav- och funktionsschema (KOF) utvärderas.

Långvarig smärta innebär att man haft värk/smärta i minst tre till sex månader. Det betraktas numera som en egen sjukdom, till skillnad från akut smärta som är ett slags larm om att något inte står rätt till i kroppen. Långvarig smärta är ofta komplex och kan vara svår att komma till rätta med. För vissa tar den över vardagen, med sjukskrivning och försämrad livskvalitet som följd.

– Forskning visar att kontakt mellan vårdgivare, anställd och arbetsgivare ökar smärtpatienters möjlighet till återgång i arbete. KOF-metoden ger ett konkret stöd för samverkan vid behandling av långvarig smärta. Syftet med studien är att utvärdera användbarheten samt att ny kunskap ska leda till ökad tillämpning i vården så att smärtrehabiliteringen blir mer arbetsinriktad, säger Therese Hellman, verksam vid forskargruppen för arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Forskningsprojektet finansierias av försäkringsbolaget AFA som tilldelat studien cirka två miljoner kronor. Studien startar i höst och ska pågå fram till 2021.

Läs hela pressmeddelandet här.