Nytt läkemedel prövas mot svåra magproblem vid diabetes

2019-09-23

Professor Per Hellström
Professor Per Hellström

Fördröjd tömning av magsäcken, gastropares, är ett sjukdomstillstånd som drabbar många diabetespatienter. Inom kort startar en klinisk studie, ledd från Akademiska sjukhuset, där man kombinerar ett befintligt läkemedel med ett nytt nanomaterial för att uppnå högre verkan med lägre dos.

– Patienter med gastropares har ofta problem med aptitlöshet, ständigt illamående och ibland kräkningar och buksmärta. Det är ett uttalat handikapp att inte fritt kunna välja sin mat och många diabetiker upplever sin situation som socialt isolerande. Därför känns det positivt att nu utvärdera en ny, potentiell läkemedelsbehandling, säger Per Hellström, läkare på Akademiska sjukhuset och professor i gastromedicin vid Uppsala universitet.

Den nya läkemedelskandidaten NIC-001 är en kombination av ett befintligt läkemedel med ett nytt nanomaterial. Den kliniska studien beräknas starta under våren 2020.

Läs hela pressmeddelandet här.