Dag Leonard får Svenska sällskapet för medicinsk forsknings Stora anslag 2020

2020-11-06

Dag Leonard är forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper och har tilldelats Svenska sällskapet för medicinsk forsknings Stora anslag 2020.
Dag Leonard

Svenska sällskapet för medicinsk forskning delar årligen ut SSMF:s Stora anslag till yngre, lovande medicinska forskare. Anslagsmottagarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 203 ansökningar varav åtta beviljades. Dag Leonard vid Uppsala universitet är en av årets anslagsmottagare.

Mottagare: Dag Leonard, institutionen för medicinska vetenskaper
Beviljat anslag: 5 996 160 kronor för 4 års forskning på halvtid
Projekttitel: Polygenetiska riskscore och patientstratifiering mot precisionsmedicin vid Systemisk Lupus Erythematosus

”Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som kan drabba de flesta organ i kroppen såsom hud, leder, njurar och nervsystemet. Sjukdomen debuterar ofta i tjugo- till trettioårsåldern och nittio procent är kvinnor. Genetiska studier har identifierat över 100 riskgener för SLE vilket har bidragit till förståelsen av sjukdomen, men tyvärr har denna kunskap inte kommit till användning i kliniken. De flesta riskgener för SLE medför endast en liten ökad risk för sjukdom. Om man summerar risken för flera riskvarianter får man ett värde på den samlade genetiska risken, detta kallas polygenetiskt riskscore (PRS). Genom att skapa en genetisk karta för den enskilda patienten vill vi göra den genetiska informationen användbar i sjukvården. Med tillgång till denna information kommer läkaren och patienten lättare kunna välja rätt behandling, minska biverkningar och planera uppföljning.”

Senast uppdaterad: 2023-02-01