Miljonbelopp till mastcellsforskning

2020-11-19

Forskare vid bland annat Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset har erhållit 8,4 miljoner från Vetenskapsrådet och Cancerfonden för fortsatt forskning kring blodsjukdomen mastocytos som orsakas av en ansamling av mastceller i olika organ, med symtom såsom svimningsattacker, diarré och hjärtklappning och illamående. Det här skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Det känns otroligt glädjande att forskningen nu kan stärkas. Mastocytos är en relativt ovanlig och sannolikt underdiagnostiserad sjukdom. Närmare hälften av patienterna har diarré och andra problem från mag-tarmkanalen liknande de vid IBS. En aktuell studie är inriktad just på inflammation i tarmen och kan förhoppningsvis leda till nya behandlingar, säger Gunnar Nilsson, gästprofessor vid Uppsala universitet och professor vid Karolinska institutet som tilldelats forskningsanslagen.

Akademiska sjukhuset är ett av två center of excellence i Sverige inom området. Här har man sedan 2015 byggt upp ett multidisciplinärt samarbete kring patientgruppen där flera olika specialister ingår. Initiativtagare var Hans Hägglund, adjungerad professor vid Uppsala universitet och dåvarande verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar på Akademiska.

– Forskningsanslaget är välkommet. Det är viktigt med fortsatt forskning och utveckling kring mastocytos, säger Mattias Mattsson, överläkare vid hematologiska sektionen och huvudansvarig för det multidisciplinära centret för mastocytos.

Systemisk mastocytos (SM) är en blodsjukdom som orsakas av en ansamling av så kallade mastceller i olika organ, ett slags vita blodkroppar med en mängd olika biologiska funktioner. Symptomen kan vara mycket varierande och svårtolkade.

– Det är vanligt att patienterna går länge med symptom utan att få rätt diagnos. Utan rätt behandling och utan förståelse för sjukdomen kan deras livskvalité påverkas väsentligt, berättar Gunnar Nilsson.

En aktuell studie i Uppsala fokuserar på läkemedelsbehandling vid svår mastocytos, en annan på livskvalitén hos patienterna. I ett annat pågående projekt är fokus sambandet mellan mastocytos och malignt melanom.

Läs mer om mastocytoscentrum vid Akademiska sjukhuset