Mångmiljonanslag från Cancerfonden till institutionens medarbetare

2020-11-26

Flera forskare vid institutionen har tilldelats anslag från Cancerfonden. Sören Lehmann, professor i hematologi vid institutionen för medicinska vetenskaper och överläkare vid Akademiska sjukhuset, har tilldelats drygt 5,2 miljoner kronor i forskningsanslag från Cancerfonden. Projektet handlar om betydelsen av s.k. epigenetiska förändringar vid akut myeloisk leukemi.

Sören Lehmann arbetar kliniskt på hematologmottagningen på Akademiska sjukhuset och leder forskargruppen för hematologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Han tilldelas ett forskningsanslag på 5 250 000 kronor från Cancerfonden.

– Vi kommer att använda medlen till ett forskningsprojekt som handlar om att kartlägga epigenetiska förändringar i leukemiceller och bl.a. studera hur dessa förändringar kan bidra till att leukemin utvecklas. Vidare vill vi förstå hur epigenetiken kan användas för att individualisera leukemibehandlingen samt även hur helt nya behandlingsmöjligheter kan utvecklas baserat på dessa nya epigenetiska kunskaper, säger Sören Lehmann.

Vår forskning omfattar så väl mycket basal forskning, där vi kartlägger vad som skiljer leukemiceller från normala blodceller, som mer direkt kliniskt applicerbara studier. Exempelvis studerar vi hur epigenetiken styr genuttrycket i en riktning som omvandlar normala celler till leukemiceller genom att omforma genomets organisation i tre dimensioner. Vidare studerar vi leukemicellerna med s.k. muliomicsmetoder där cellerna genomgår kartläggning på DNA, RNA, protein-nivå och epigenetisk nivå och integrerar dessa data, bl.a. med hjälp av artificiell intelligens. Detta korrelerar vi till hur olika patienter svarar på olika antileukemiska substanser. Detta i avsikt att ta fram nya redskap för att förutsäga och individualisera behandlingen vid akut leukemi.

– Vi är väldigt tacksamma för anslaget och ser fram emot att utveckla projektet. Resultaten som kommer att genereras framöver hoppas vi kommer leda till en bättre förståelse för hur akut leukemi utvecklas och hur den kunskapen kan leda till bättre behandlingsmöjligheter för patienterna, säger Sören Lehmann.

Ytterligare tre forskare vid institutionen tilldelas i år anslag från Cancerfonden. Professor Britt Skogseid tilldelas 2,4 miljoner kronor för projektet ”Kliniska, biologiska och molekylära studier av endokrina tumörer och MEN1”, professor Eva Tiensuu Janson tilldelas 1,8 miljoner kronor för projektet ”Improvement of diagnosis and treatment of neuroendocrine neoplasms”, och Sophie Langenskiöld tilldelas 1,8 miljoner kronor för projektet ”A longitudinal study of enzalutamide, abiraterone, and docetaxel: A compperative effectiveness study (Lead 4 CES)”.