Kan miljöfaktorer förklara ökningen av MS?

2021-02-04

Webbtidningen Extrakt skriver i en artikel att fallen av multipel skleros ökar. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer årligen. Våra genetiska förutsättningar har ju inte förändrats nämnvärt, inte heller andra riskfaktorer som brist på solljus, så frågan är om andra miljöfaktorer kan bidra till den negativa trenden?

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar hjärna och ryggmärg. Det är en så kallad autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader. Genetik kan förklara mellan en fjärdedel och hälften av MS-fallen, men långtifrån alla.

– Vi vet exempelvis att rökning och vissa virusinfektioner tidigt i livet kan öka risken att utveckla MS. Ju längre norrut på jordklotet man bor desto större är även risken att utveckla MS, så det kan också vara kopplat till solljuset, säger Kim Kultima, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln på webbtidningen Extrakts webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-02-01