Innovativ behandling av njurinflammation prisas

2021-03-09

En av fyra patienter med njurproblem, som transplanterats eller går i dialys, har njurinflammation. Tack vare en ny läkemedelsbehandling via tarmen, utvecklad av forskare i Uppsala, kan patienter med inflammation av typen IgA-nefrit inom kort slippa eller skjuta på dialysen.

En av forskarna bakom det nya läkemedlet är Bengt Fellström, senior överläkare och senior professor i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Den 11 mars tilldelas han Bengt Rippes pris på 50 000 kronor av Njurfonden. Detta skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Jag känner mig både glad och hedrad över priset. Att det kommer samtidigt som det ser ut som att det kan bli en godkänd indikation för detta läkemedel, som vi har arbetat fram från ax till limpa, är särskilt roligt, säger Bengt Fellström.

I Sverige är njurinflammation orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. För en viss typ av njurinflammation (IgA-nefrit) anses överaktivitet i tarmens immunsystem ha stor betydelse. Globalt är det den vanligaste formen av njurinflammation.

De senaste åren Bengt Fellströms forskning inriktats på patienter med njurinflammation av typen IgA-nefrit. För cirka 15 år sedan hittade han och forskarkollegor ett oväntat sätt att behandla sjukdomen genom tarmen och få effekt på njurarna.

Efter flera års kliniska studier har forskningen lett fram till en ny immunterapi, ett läkemedel som både minskar mängden protein i urinen och stabiliserar njurfunktionen, genom att dämpa inflammatorisk aktivitet i tarmen

I höstas presenterades lovande resultat av en pågående fas III-studie, som omfattade 200 behandlade patienter.

- Delresultaten från den sista fasen i läkemedelsprövningen visar att patienter efter nio månaders behandling fick en signifikant förbättring jämfört med placebogruppen, att behandlingen minskar risken för förlorad njurfunktion. Resultaten konfirmerar exakt våra Fas 2b-resultat från 2017, säger Bengt Fellström.

I år hoppas forskarna att läkemedlet ska godkännas i både USA och i Europa. Målet är att kunna fördröja behovet av eller helt slippa dialys och transplantation för svårt njursjuka med IgA-nefrit.

För mer information, kontakta:

Bengt Fellström, senior överläkare och senior professor i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Tel: 018-611 43 48 eller 070-548 31 70, eller via e-post till Bengt Fellström.