SCAPIS-databas ska underlätta forskning på hjärtlungsjukdom

2021-03-15

Professor Johan Sundström
Johan Sundström, huvudansvarig
för SCAPIS Uppsala.

Åren 2013-2018 pågick den nationella SCAPIS-studien där drygt 30 000 svenskar ingick och fick genomgå omfattande hälsoundersökning, bland annat vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att hitta riskfaktorer/markörer och kunna behandla personer som har en risk för sjukdom i hjärta, kärl och lungor innan de blir sjuka. Den 17 mars 2021 blir studiens databas öppen för storskalig forskning.

- Att databasen nu blir tillgänglig för forskare knutna till svenska universitet är en viktig milstolpe. SCAPIS blir en värdefull källa för forskning under många år framöver. På längre sikt är förhoppningen att kunna minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer, säger Johan Sundström, hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, huvudansvarig för SCAPIS Uppsala.

Uppsala var ett av sex studiecenter som välkomnade deltagare i SCAPIS. Region Uppsala och Uppsala universitet finansierade delar av denna insamling. Totalt deltog 5038 personer i åldern 50-64 år.

- Varje generation behöver sin egen representativa kohortstudie. Vi har bra kännedom om kopplingen mellan riskfaktorer och hjärt-lungsjukdom från tidigare studier, men de totala effekterna på hjärt-lungsjukdomarna behöver studeras inom ramen för det riskfaktormönster som respektive generation har, framhåller Johan Sundström.

Som exempel nämner han att fetma och diabetes är vanligare i befolkningen idag jämfört med för flera decennier sedan när den så kallade Framinghamstudien gjordes. Samtidigt har andelen rökare minskat.

- I SCAPIS har vi dessutom kunnat samla in en stor mängd mycket värdefulla data som inte funnits att tillgå i tidigare studier, bl a med skiktröntgen av hjärta och lungor, fortsätter Johan Sundström.

Av totalt cirka 90 000 svenskar som avlider årligen dör närmare 40 000 av hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Johan Sundström är det lite av en paradox att det finns en välkänd nollvision för antalet omkomna i trafikolyckor men inte samma medvetenhet när det gäller den absolut vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

- Enligt det europeiska hjärthälsofördraget har Sverige faktiskt skrivit under nollvisionen att alla födda efter 2000 har rätt att leva till åtminstone 65 års ålder utan att dö av hjärt- eller kärlsjukdom som kan förebyggas. Detta till trots är det idag ungefär 20 gånger fler än de trafikdöda – omkring 3500 personer – som dör av hjärt- och kärlsjukdom innan de fyllt 65. Om vi har tur kommer vi att med hjälp av SCAPIS lära oss hitta tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom som vi inte känner till idag, och kunna ge dessa personer en chans till överlevnad, avrundar Johan Sundström.

Artikeln är ursprungligen ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Läs mer om SCAPIS.

Senast uppdaterad: 2023-02-01