Autoimmuna och molekylära mekanismer för smärta och trötthet vid fibromyalgi

2021-04-13

FOREUM har beviljat ett stort anslag till projektet "Targeting autoimmune and molecular mechanisms for pain and fatigue in fibromyalgia". Projektet leds av professor Camilla Svensson vid CMM. Medsökande är Johanna Lanner (Karolinska Institutet), Eva Kosek (Karolinska Institutet och Uppsala universitet), Kim Kultima (Uppsala universitet), David Andersson (Kings College London) och Pasi Tavi (University of Eastern Finland, Kuopio).

Fibromyalfi (FM) är en vanlig reumatisk sjukdom med ett stort spann av symtom, och sjukdomen är betydligt vanligare bland kvinnor. De vanligaste symptomen inkluderar kronisk smärta i muskler och ben samt fysisk och kognitiv trötthet (en övergripande känsla av trötthet eller brist på energi). Patienter som lider av FM tenderar också att ha andra reumatiska sjukdomar, och i dessa fall har patienten ofta försämrad hälsotillstånd och allvarligare symtom. FM kan orsaka en negativ inverkan på de flesta delar av individens liv och leda till svårigheter att utföra dagliga och arbetsrelaterade aktiviteter.

Läs mer om projektet i CMMs nyhetsbrev (obs texten är på engleska).

Du kan också läsa mer om projektet på FOREUMs hemsida (texten är på engelska).

Senast uppdaterad: 2023-02-01