Utlysning: forskningsanslag från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning

2021-04-30

Stiftelsens ändamål är att stödja infektionsmedicinsk forskning vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och sådan infektionsmedicinsk forskning som sker i samarbete med forskare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I första hand avses infektionsmedicinsk forskning inom ämnesområdet infektionssjukdomar, men även sådan forskning inom ämnesområdet oto-rhino-laryngologi omfattas. Främst avses forskning som har klinisk inriktning. Doktorandprojekt har prioritet liksom projekt bedrivna av läkare eller blivande läkare.

Skriftlig ansökan på bifogat formulär med bilagor skall ha inkommit digitalt eller i pappersformat 4 exemplar senast den 15 juni 2021 till:

Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning
Marie Selbrand
Infektionskliniken, ingång 30
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-mail: marie.selbrand@akademiska.se

I ansökan skall forskningsändamålet vara klart preciserat. Ansökan skall åtföljas av forskningsprogram, ekonomisk kalkyl och meritförteckning för den huvudsökande (se bifogad ansökningsblankett). Tidigare anslagsmottagare skall även bifoga en forskningsrapport av hittills uppnådda resultat.

Medlen kommer att utdelas under september 2021.

Senast uppdaterad: 2023-02-01