Rökning och viss gen tredubblar risken för hjärtinfarkt vid SLE

2021-05-10

Personer med SLE som röker löper dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med icke-rökare. För dem som ärvt en speciell genvariant, STAT4, från någon av sina föräldrar, innebär rökning en tredubblad risk. Det visar en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och lyfts fram i samband med internationella SLE-dagen 10 maj.

- Ett viktigt syfte med studien är att hitta nya markörer som gör det lättare att fånga in högriskpatienteroch erbjudaläkemedelsbehandling för att förebygga hjärt- eller hjärninfarkt, men framför allt att kunna uppmuntra till livsstilsförändringar som vi vet är så viktiga för att minska risken, säger Sarah Reid, läkare och doktorand vid Uppsala universitet.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk, autoimmun sjukdom som kan drabba i princip alla organ i kroppen. Vilka organ som drabbas, och hur allvarligt de påverkas, skiljer sig åt mellan olika individer; medan vissa framför allt drabbas av besvär från hud och leder, kan andra få en allvarlig påverkan på viktiga inre organ som hjärtat, njurarna och det centrala nervsystemet. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och bryter oftast ut innan klimakteriet. Symtomen kommer ofta i skov, bland annat svår trötthet, feber, minskad aptit, viktnedgång och engagemang av inre organ.

För bara några decennier sedan var njurinflammation en vanlig orsak till tidig död vid SLE, men tack vare ett förbättrat omhändertagande av patienter med njurengagemang har det skett en kraftig minskning av patienter som drabbas av allvarliga njurskador. Den långsiktiga prognosen för patienter med SLE har därmed förbättrats avsevärt. Samma minskning har dock inte skett för hjärt-kärlsjukdom.

- Vi vet att riskfaktorer som har stor betydelse i normalbefolkningen, såsom rökning, högt blodtryck och stillasittande, också har stor betydelse för patienter med SLE, men dessa traditionella riskfaktorer kan ändå inte på egen hand förklara varför risken är så pass mycket högre hos patienter med SLE att drabbas av hjärtkärlsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt.

SLE diagnostiseras med hjälp av elva kriterier. Blodprov mot olika markörer används också för att säkerställa diagnosen.

I Uppsala pågår forskning som syftar till att utveckla nya markörer som kan vara till hjälp att förutse vilka patienter som kommer att utveckla hjärtkärlsjukdom.

I den aktuella studien har forskarna undersökt rökningens betydelse för olika manifestationer eller komplikationer av SLE, inklusive hjärtkärlsjukdom. Likaså om någon av de gener som man vet ökar risken för SLE, förvärrar effekten av rökning ytterligare.

- Vi fann att SLE-patienter i Sverige som röker har en dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med patienter som är icke-rökare. Vi hittade dessutom tre genetiska varianter som var kopplade till en ökad risk för hjärtinfarkt. För patienter som ärvt en av dessa, en genvariant belägen i genen STAT4, av någon av sina föräldrar innebar rökningen en tredubblad risk för hjärtinfarkt istället för endast dubblad, berättar Sarah Reid.


Fakta om SLE-studien

Baseras på journalgranskning för drygt 700 svenska patienter med SLE, bland annat vad gäller information om manifestationer, komplikationer och provresultat.

Genom journalerna tog forskarna också reda på om patienterna någonsin varit rökare.Analys av 60 olika gener, som man sedan tidigare vet är kopplade till en ökad risk att insjukna i SLE.

Undersökning av över 500 patienter med SLE från Danmark och Norge för att bekräfta resultaten (samma metod för insamling av information som ovan).

Resultaten: SLE-patienter som röker har en dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt som patienter som är icke-rökare. Bland de svenska patienterna som ärvt genvarianten STAT4 från någon av sina föräldrar innebar rökningen en tredubblad risk för hjärtinfarkt istället för en dubblad. För gruppen med icke-rökare var däremot bärarskap av genvarianten inte förknippad med någon ökad risk.

Läs hela artikeln i Annals of the Rheumatic Diseases.

Artikeln är ursprungligen ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-02-01