Kim Kultima får bidrag från amerikanska NIH

2021-06-01

Kim Kultima, forskare i klinisk kemi.
Kim Kultima

Kim Kultima, forskare i klinisk kemi vid institutionen för medicinska vetenskaper, deltar i ett forskningsprogram som blivit beviljat medel från amerikanska National Institutes of Health (NIH).

Kim Kultima är medsökande i ett projekt som tilldelats forskningsbidrag som fokuserar på att undersöka molekylära mekanismer vid svåra kroniska smärtor från nedre urinvägarna, s.k. Bladder Pain Syndrome (BPS).

Bladder Pain Syndrome drabbar oftast kvinnor i övre medelåldern och orsakerna till cystit och kronisk smärta från urinvägarna är oklara. Tillståndet är svårbehandlat och trots livsstilsanpassning, fysioterapi, läkemedelsbehandling samt i undantagsfall även kirurgisk behandling, upplever många patienter liten förbättring och rapporterar en starkt nedsatt livskvalitet.

I projektet, som leds av Pedro Vera vid Lexington Biomedical Research Institute, kommer forskarna att använda olika modellsystem, monoklonala antikroppar och andra tekniker för att undersöka vilken roll proteinerna MIF och HMGB1 har vid uppkomst av hyperalgesi (ökad smärtkänslighet) i nedre bäckenregionen. Projektet kommer att pågå under två år och bidragsdelen till Uppsala uppgår till 217 000 dollar.

Senast uppdaterad: 2023-02-01