Sergi Sayols-Baixeras tilldelades pris för bästa konferensabstraktet i den kliniska kategorin vid IHMC Kongressen

2021-07-02

Sergi Sayols-Baixeras
Sergi Sayols-Baixeras

Sergi Sayols-Baixeras, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, fick pris för bästa konferensabstraktet i den kliniska kategorin vid 8th International Human Microbiome Consortium (IHMC) Congress.

Sergi Sayols-Baixeras fick “The Global Grants of Gut Health Best Paper Award in Clinical Category” för sitt projekt “Specific Gut Microbiota Species are Associated with Subclinical Coronary Atherosclerosis Across 8,271 Individuals from the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS) Population-based Cohort”.

Ateroskleros är den underliggande mekanismen till hjärt-kärlsjukdomar, som är den ledande dödsorsaken i världen. Fall-kontroll studier har visat en koppling mellan tarmfloran och hjärt-kärlsjukdomar, men de studierna är relativt små och det finns risk för bias orsakad av skillnader i läkemedelsanvändning mellan fall- och kontrollgrupp.

Projektet leds av professor Tove Fall och implementerar nydanande sekvenserings- och analysmetoder för att analysera bakterier i tarmfloran i en stor svensk befolkningsbaserad studie. Studien omfattar deltagare från Malmö och Uppsala och är den hittills största i sitt slag. Projektets övergripande mål är att utreda orsakssambandet mellan tarmfloran och aterosklerotisk sjukdom.

Senast uppdaterad: 2023-02-01