Till minne av Göran Hedenstierna

2021-09-16

Göran HedenstiernaGöran Hedenstierna, professor i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet, gick bort den 12 juli 2021, 79 år gammal.

Göran Hedenstierna var en pionjär inom forskning rörande andningsfunktion under ventilatorbehandling. Det var han som för första gången använde datortomografi för att bedöma förändringar i lungan orsakade av artificiell ventilation. Han introducerade i Uppsala en ny teknik, Multipel Inert Gas Eliminations Teknik (MIGET), med vilken man kunde kartlägga ventilations- och blodflödesförhållandet i lungan och har utvärderat det kliniska värdet av flera andra fysiologiska metoder, såsom elektrisk impedanstomografi och forcerad oscillationsteknik för att identifiera lungpåverkan och optimera artificiell ventilation i samband med operationer. Han har också varit en av pionjärerna att studera effekterna av inandad kvävemonoxid på lungfunktionen.

Göran Hedenstierna var en av de mest kända svenska forskarna i världen inom sitt ämnesområde. Han uppnådde under sin karriär nästan 700 publikationer och hans kunskaper återfinns i många böcker. Hans extraordinära empati, generositet, entusiasm och undervisningskapacitet lockade ett stort antal unga forskare från både Sverige och andra länder till Uppsala universitet, och han handledde inte mindre än 71 personer till doktorsexamen.  Många av dem är nu väletablerade forskare och forskargruppsledare i olika delar av världen.

Modellen för lagarbete som han skapade mellan teknisk personal och forskare har gjort laboratoriet till en unik referensinfrastruktur för forskare i hela Europa. Efter hans pensionering 2008 uppkallade Uppsala universitet det tidigare experimentella laboratoriet för klinisk fysiologi för ”Hedenstierna laboratoriet” för att erkänna hans enastående bidrag till medicinsk forskning.

Göran Hedenstiernas nyfikenhet och drivkraft resulterade i att han fortsatte forska lika ivrigt efter pensioneringen och var engagerad både i laboratoriets verksamhet, handledning av doktorander, föreläsningar på kongresser samt att fortsätta forska vidare hur respiratorbehandling kan ges utan att skada lungan inom intensivvården. Under det senaste året var han engagerad i att studera värdet av behandlingen med inandad kvävemonoxid i vården av Covid-patienter, en fortsättning på de studier som han gjorde i Kina på SARS-patienter.

Forskarsamhället i världen inom anestesi och intensivvård samt klinisk fysiologi, professorerna och hela den akademiska gemenskapen vid Uppsala universitet kommer att sakna honom väldigt mycket.

För kollegorna,
Gaetano Perchiazzi, docent i anestesi och intensivvård samt biträdande överläkare, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Miklos Lipcsey, professor i anestesi och intensivvård samt överläkare och föreståndare för Hedenstierna laboratoriet, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Andrei Malinovschi, professor i klinisk fysiologi samt specialistläkare, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Senast uppdaterad: 2023-02-01