Nylanserad webbplats ska minska risken att unga blir sjuka på jobbet

2021-10-05

Pia Rehfisch, läkare och forskare inom arbets- och miljömedicin (AMM), Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Pia Rehfisch

Nu lanseras den nya versionen av Jobbafrisk.se, en webbplats som informerar om yrken och hälsorisker. Målgrupp är unga och andra som ska välja utbildning eller yrke, men också personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning eller inom elevhälsan. På sajten finns information om betydligt fler olika hälsotillstånd än tidigare och vad man bör tänka på för att förbli frisk på jobbet.

- Det nya är att målgruppen breddats avsevärt. Tidigare låg fokus på allergisjukdom, astma och eksem men nu finns också information om bland annat diabetes, epilepsi, psykisk ohälsa, synnedsättning och sjukdomar i rörelseapparaten i relation till yrkesval. Unga personer som ska välja yrkesutbildning har ofta liten kunskap om risker de kan exponeras för. Det kan gälla allt från vibrerande verktyg till allergiframkallande ämnen, säger Pia Rehfisch, läkare inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Hon har medverkat i utvecklingen av den uppdaterade webbplatsen Jobbafrisk.se. Sajten drivs och utvecklas idag av nätverket HINTA (Hälsosamt inträde i arbetslivet), ett nationellt samarbete mellan alla de sju arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige, bland annat vid Akademiska sjukhuset.

På webbplatsen finns information om olika yrken och de hälsorisker som finns inom olika yrken och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet.

En persons studie- och yrkesval får enligt Pia Rehfisch stor betydelse för hur liv och hälsa kommer att utvecklas.

- Förhoppningen är att sajten ska ge ungdomar bättre information om vad de bör tänka på utifrån sin egen hälsa så att de kan göra välgrundade val. Detta för att undvika att de blir sjuka under sin utbildning eller i yrkeskarriären och därmed tvingas avbryta sin utbildning eller byta yrke, framhåller Pia Rehfisch.

En annan viktig målgrupp är personalen på skolorna, framförallt studie- och yrkesvägledare, samt personal inom elevhälsan. Målet är att ungdomarna ska få bättre vägledning till ett hälsosamt och långsiktigt hållbart studie- och yrkesval.

- Många problem kan förebyggas om unga får rätt information om arbetsmiljö, lagar och regler och vad man bör tänka på utifrån sina egna medicinska förutsättningar, säger Pia Rehfisch. Även personal inom vården och vårdnadshavare till ungdomar, som ska söka utbildning eller yrke, kan ha stor nytta av webbplatsen.

I samband med nylanseringen öppnas också den helt nya webbplatsen Jobbafrisk-NPF, med fokus på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).
Här finns information om förhållanden under studier och arbetsliv som kan vara viktiga för hälsa och arbetsförmåga. Webbplatsen har sin grund i ett projekt som finansierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Länk till Jobbafrisk.se

Länk till Jobbafrisk-NPF

För mer information/intervju, kontakta:

Pia Rehfisch, läkare inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, tel:
018-611 92 33, e-post: pia.rehfisch@akademiska.se

Texten är ursprungligen ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-02-01