Daniel Espes tilldelas 2021 års Johnny Ludvigsson-pris för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige”

2021-10-19

Daniel Espes
Daniel Espes.
Foto: Hans Ericksson

I ett pressmeddelande tillkännages att mottagarna av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2021 korats. Professor Karsten Buschard på Rigshospitalet i Köpenhamn och docent Daniel Espes vid Uppsala universitet prisas för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 kronor för ”Framstående Barndiabetesforskning i Norden” tilldelas i år professor Karsten Buschard vid Rigshospitalet i Köpenhamn. 

2021 års Johnny Ludvigsson-pris för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige” tilldelas docent Daniel Espes vid Uppsala universitet. Han får priset om 50 000 kronor för sina högkvalitativa vetenskapliga artiklar, samt sina kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes med cellterapi och cellregenerativa läkemedel, forskning som Barndiabetesfondens Priskommitté bedömer har stor potential att erbjuda bot vid typ 1-diabetes i framtiden.

– Det är en stor ära och otroligt kul för mig som fokuserar mitt arbete på typ 1-diabetesforskning att vinna det här priset. Den här typen av uppmuntran känns oerhört hedrande och förhoppningsvis kan priset i sig även väcka intresset för diabetesforskning hos fler personer, säger Daniel Espes.

Priskommitténs motiveringar lyder:
Daniel Espes (DE), verksam vid Uppsala universitet, redovisar 42 högkvalitativa vetenskapliga artiklar som spänner över många områden, till exempel transplantation av pankreasöar, immunologiska markörer samt imaging av beta-cells massan. DE bedriver för närvarande bland annat kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes medelst cellterapi och cellregenerativa farmaka, forskning som har stor potential att i framtiden erbjuda bot vid typ 1-diabetes.

Senast uppdaterad: 2023-02-01