Hållbart arbetsliv - fokus i flerårigt forskningsprojekt

2021-11-01

Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, leder studien.
Magnus Svartengren

Ohälsa och sjukfrånvaro är ett växande problem inom många branscher. Samtidigt förväntas individer arbeta allt längre. Frågan är hur människor ska kunna arbeta under hela yrkeslivet, särskilt inom branscher med både fysiska och psykosociala utmaningar såsom sjukvården? Det är fokus för ett sexårigt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som startar inom kort.

- Det finns ett stort behov av kunskap om hur man skapar ett balanserat och hållbart arbetsliv. Ett viktigt syfte med projektet är att fördjupa kunskapen om arbetsmiljöer där arbetstagarna står inför både fysiska och psykosociala utmaningar, bland annat inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, säger Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som leder projektet.

Upprinnelsen till projektet är tankar om att det behövs en balans mellan arbetets krav och individens förmågor, och att arbetsmiljö handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta med att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och trivas på sitt arbete. På individnivå kommer forskarna analysera balansen mellan arbetets krav och individernas funktion.

- Målsättningen är att bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade strukturer, modeller och metoder som kan användas av arbetsgivare och medarbetare för att förbättra möjligheterna till ett balanserat arbete med hållbar hälsa under hela arbetslivet, berättar Magnus Svartengren.

I tidigare studier har forskarna fokuserat på att identifiera friskfaktorer på arbetsgruppsnivå. Nu vill man fördjupa kunskapen om arbetsmiljöer där arbetstagarna står inför både fysiska och psykosociala utmaningar såsom arbetsgrupper inom bland annat hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, transportsektorn, bygg- och anläggningsarbete och handelsbranschen.

- Detta är branscher med en hög andel migranter, en grupp som ökat mycket och idag utgör över en femtedel av den arbetsföra befolkningen. Vi kommer att specialstudera den gruppen, där det skett ett skifte från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring/migration. Preliminära data visar att det finns stor förbättringspotential vad avser integrationen på arbetsmarknaden. Vi kommer att fokusera på kopplingen mellan arbete och hälsoeffekter, skillnader mellan flyktingar och arbetskraftsinvandring, risk för och konsekvenser av covid-19-infektion, och mismatch mellan utbildning och arbete, förklarar han och fortsätter:

- Vår vision är att bidra till en framtid där majoriteten av Sveriges arbetskraft, inklusive personer från särskilt utsatta grupper såsom invandrare och anställda, som särskilt utsätts för negativa fysiska och psykiska krav, kan möta snabba förändringar och därmed uppnå ett arbetsliv med hållbar hälsa.

Fakta: Forskningsprojektet "Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv - Modeller och metoder för att utveckla och stödja hållbar hälsa under hela livet"

  • Startar efter årsskiftet och ska pågå under sex år. Leds från Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.
  • Finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) med 18 miljoner kronor.
  • Cirka 15 personer medverkar; en blandning av seniora och juniora forskare, doktorander och projektassistenter. Från Uppsala universitet medverkar forskare inom kirurgi, informationsteknologi och neurovetenskap. Även forskare vid Karolinska Institutet och GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) kommer att involveras.

Texten är ursprungligen ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-02-01