Flera IMV-forskare bland mottagarna av Barndiabetesfondens anslag

2021-12-20

Barndiabetesfonden delar i år ut 19,7 miljoner i forskningsanslag. Drygt halva summan går till Uppsalaforskare anslutna till Uppsala diabetescentrum där flera är verksamma vid institutionen för medicinska vetenskaper.

När det kommer till finansiering av 1-diabetesforskning är Barndiabetesfonden störst i Sverige. I ett pressmeddelande som gick ut den 15 december 2021 meddelade fonden att 19,7 miljoner kronor delas ut i forskningsanslag till 30 forskningsprojekt.

Beatrice Kennedy är postdoktor vid institutionen för medicinska vetenskaper och har fått anslag till forskningsprojektet ’Cardiovascular Health in Parents to Children with Type 1 Diabetes’.

– Det känns fantastiskt att Barndiabetesfonden väljer att satsa på vår forskning kring huruvida barnets typ 1-diabetes också påverkar föräldrarnas hjärt- och kärlhälsa. Projektet möjliggörs av omfattande registerlänkningar mellan svenska hälso- och kvalitetsregister – inklusive barndiabetesregistret ’Swediabkids’. Det är en viktig del av en större satsning kring föräldrar till barn med typ 1-diabetes där vi vill kartlägga olika typer av långsiktiga konsekvenser gällande hälsa och socioekonomi. Det här anslaget möjliggör att vi på bästa sätt kan fokusera på att driva forskningen kring hjärt- och kärlhälsan hos föräldrarna framåt, säger Beatrice Kennedy.

I pressmeddelandet nämns inte minst biträdande universitetslektor och SciLifeLab Fellow Daniel Espes som mottar drygt 1,8 miljoner kronor. I en pågående klinisk studie försöker han att ta fram en ny behandlingsmetod för typ 1-diabetes med hjälp av tabletter innehållande aminosyran GABA.

– Det känns väldigt kul och hedrande att få anslag av Barndiabetesfonden som är den största finansiären av forskning kring typ 1-diabetes i Sverige. Det här anslaget gör att vi kan slutföra studien och om allt går som planerat kan vi sammanställa resultaten redan i slutet av nästa år. Vid positiva resultat är vår förhoppning att följa upp denna studie med en större studie för att vidare undersöka om GABA kan leda till en botande behandling vid typ 1-diabetes, säger Daniel Espes till Barndiabetesfonden.

Espes mottog 2021 också Barndiabetesfondens Johny Ludvigsson-pris för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige” Den största summan på drygt 2 miljoner går till Uppsala diabetescentrums föreståndare professor Per-Ola Carlsson för forskningsprojektet ”Behandla och förhindra typ 1 diabetes med mesenkymala stamceller”.

– Vi fick en fantastiskt bra anslagstilldelning från Barndiabetesfonden med totalt 14 projekt beviljade. Det visar såväl styrkan som bredden i den typ 1-diabetesforskning som görs vid Uppsala universitet, säger Per-Ola Carlsson.

Läs gärna mer på Uppsala Diabetescentrums hemsida.

Hela pressmeddelandet och listan av mottagare går att läsa på Barndiabetesfondens webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-02-01