Simon Cervenka tilldelas pris för yngre framgångsrika forskare

2022-01-26

Simon Cervenka
Simon Cervenka

Professor Simon Cervenka tilldelas pris för yngre framgångsrika forskare av Arvid Carlsson-fonden.

Arvid Carlsson-fonden delar ut två pris till yngre forskare om 400.000 Kr vardera till Nitya Jayaram-Lindström vid Karolinska institutet och Simon Cervenka vid Uppsala universitet. Jayaram-Lindström belönas för sina integrerade experimentella och kliniska studier avseende betydelsen av hjärnans signalämnen för uppkomst och behandling av beroendesjukdom. Cervenka belönas för sina studier av signalämnens roll vid psykos och andra psykiatriska tillstånd.

Läs hela artikeln i Dagens Medicin.
Läs mer på Arvid Carlsson-fondens hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01