Om institutionen för medicinska vetenskaper

Vy över hus 40 på Akademiska sjukhuset där institutionen för medicinska vetenskaper är lokaliserad.

Institutionen för medicinska vetenskaper har sin kliniska verksamheten på Akademiska sjukhuset samt Rudbecklaboratoriet och den prekliniska verksamheten på Biomedicinskt centrum.

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är en klinisk institution inom medicinska fakulteten med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset.

Administrativ personal
På den här sidan presenteras institutionens administrativa personal. Du kan här se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Fakturaadress
Läs om institutionens fakturahantering, organisationsnummer mm.

Institutionsledning
På sidan återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt samt till administrativa samordnare vid institutionen.

Institutionsstyrelsen
I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du styrelsemedlemmarna för innevarande period.

IT-information
Institutionen har en it-support med funktionsmailen helpdesk@rudbeck.uu.se. Vid institutionen finns ett formulär för anmälan till personaldatabasen.

Lika villkor

Institutionen för medicinska vetenskaper anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla, anställda och studenter, bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor, fritt från diskriminering.

Läs mer om lika villkor

Senast uppdaterad: 2022-09-29