Institutionsledning

Funktion

Kontakt

Prefekt, Lars Rönnblom

E-post Prefekt
018-611 5398
(eller 018-611 9312, Forskningssekreterare)

Ställföreträdande prefekt
 
 Eva Lindberg
Bitr.prefekt, grundutbildningsansvarig
 
Christer Janson
Bitr. prefekt, forskarutbildningsansvarig
 
Mia Wadelius