Kontakt vid institutionen för medicinska vetenskaper

Besöks- och postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr, 751 85 Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00
Fax: 018-50 92 97

Prefekt
Eva Lindberg

Stf. prefekt
Tove Fall

Bitr. prefekter
Christer Janson, grundutbildningsansvarig
Mia Wadelius, forskarutbildningsansvarig
Bertil Lindahl

Kursadministration
Caroline Olofsson

Ekonomiadministration
Anette Mcloughlin

Katalogadministration/AKKA
Veronica Hjärner

Personaladministration
Anna Foyer
Gabriella Widerberg

Forskningssekreterare/Webbplatsansvarig
Maria Nord

IT-support
Universitetets IT-support når du via itsupport@uu.se eller via telefon 018-471 44 00.

Senast uppdaterad: 2022-02-22