Organisation

Institutionen för medicinska vetenskaper är en del av medicinska fakulteten och en av elva institutioner som tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci, ett av tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Institutionen för medicinska vetenskaper leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Institutionen är organiserad i nio forskningsämnen med totalt 30 forskargrupper som leds av en forskargruppledare.

Institutionsstyrelse

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Institutionsstyrelsens sammansättning och arbetsformer regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95).

Mandatperioden för lärare och teknisk-administrativ personal sträcker sig från den 1 juli 2023 till 30 juni 2026, dvs 3 år. Mandatperioden för grundutbildningsstudenter och forskarutbildningsstudenter är från den 1 juli 2023 till 30 juni 2024, dvs 1 år. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen för medicinska vetenskaper.

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp består av:

Kommittéer vid institutionen

Grundutbildningsgrupp, GUG

Forskarutbildningsgrupp, FUG

Arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp

Senast uppdaterad: 2023-07-31