Arbetsmiljön vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Handlingsplanen för arbetsmiljön vid Institutionen för medicinska vetenskaper skall bilda underlag för ett kontinuerligt miljöarbete och rapporter skall avges vid institutionsstyrelsens möten under stående punkt. Se nedan vilka som är våra skyddsombud.