PIVUS

PIVUS står för Prospective Investigation of Vasculature in Uppsala Seniors. PIVUS-studien startade 2001 med det primära syftet att undersöka prediktiviteten hos olika mätningar av endotelfunktion och arteriell följsamhet i ett slumpmässigt urval av 1 000 försökspersoner i sjuttioårsåldern som bor i Uppsala kommun. Som sekundära syften inkluderade studien även mätningar av hjärtfunktion och hjärtstruktur med ultraljud och MR, utvärdering av åderförkalkning med ultraljud och MR, sju dagars födointagsregistreringar, detaljerad EKG-analys, kardiovaskulär autonom funktion, kroppssammansättning med DXA, DNA-analys och lungor funktion, samt ett antal biokemiska markörer.

Inkluderingen av försökspersoner i studien slutfördes i juni 2004 av Anna Stenborg, Kerstin Marttala, Lars Lind och Jan Hall.

I mars 2006 påbörjades en ny utredning av kohorten vid 75 års ålder. De stora mätningarna som utfördes vid 70 års ålder upprepades vid 75 års ålder. Dessutom fokuserade vi på infarkter i hjärnan och hjärtat, båda dessa punkter undersöktes med hjärn- och myokard-MRT hos alla försökspersoner. Även kognitiva tester ingick i den omundersökning som slutfördes i september 2009. Av de första 1016 försökspersonerna hade 52 dött under de fem åren och 827 deltog i omprövningen vid 75 års ålder.

Våren 2011 påbörjades den 80-åriga omutredningen av kohorten. Denna omgång pågick till sommaren 2014 och ca 500 av det ursprungliga urvalet deltog. Vi mätte de traditionella CV-riskfaktorerna, två kognitiva funktionstester, ultraljud av halspulsåder och hjärta, en DXA-skanning och en MRT-skanning av hjärna och bukregion.

Läs om bakgrunden till PIVUS

Senast uppdaterad: 2022-09-29