ReAct

ReAct – Action on Antibiotic Resistance är ett globalt nätverk med syfte att sammanföra olika aktörer och åstadkomma åtgärder inom antibiotikaresistensområdet, som vilar på vetenskaplig grund.

ReAct - Arbetar mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är idag ett växande globalt problem. ReAct – Action on Antibiotic Resistance är ett globalt nätverk, och fungerar som en plattform med syfte att sammanföra olika aktörer för att förändra medvetenhet och införa åtgärder inom antibiotikaresistensområdet som vilar på vetenskaplig grund. Anna Zorzet leder ReAct från det koordinerande kontoret vid Uppsala universitet, och det finns ytterligare fyra kontor runt om i världen (Kenya, Ecuador, USA, Indien). ReAct anser att förändring är beroende av samarbete mellan sociala rörelser, civila samhället, akademin och politiker.

ReAct grundades 2005 av professor Otto Cars och finansieras huvudsakligen av Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) med bidrag också från Uppsala universitet. Läs mer om ReAct på www.reactgroup.org.

ReAct Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-09-29