Ihållande svår ätstörning

Två av tio patienter som har en ätstörning utvecklar så kallad svår, ihållande ätstörning (Severe Enduring Eating Disorder, SE-ED). Detta forskningsprojekt syftar till att öka vår kunskap om SE-ED. Ett flertal kliniska, psykologiska och biologiska riskfaktorer misstänks öka risken för att utveckla SE-ED, bland dem finns tidig debut av ätstörningen, känslomässigt överkontrollerad personlighetsstil och ökad systemisk inflammation. I detta forskningsprojekt kommer vi att studera dessa och andra riskfaktorer relaterade till SE-ED med syftet att i framtiden kunna påverka dem och därmed minska risken för ett långvarigt förlopp av ätstörningar och utveckling av SE-ED. Vi kommer även att fortsätta utvärdera en ny psykologisk behandling, RO-DBT, riktad mot känslomässig överkontroll, vilket är en riskfaktor för svår, ihållande anorexia nervosa. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan barn- och vuxenpsykiatrin och är även kopplat till Akademiska sjukhusets uppdrag som Nationell högspecialiserad vård för patienter med ätstörning.

Ansvariga forskare är Mia Ramklint, Martina Isaksson och Hanna Spangenberg. Projektet drivs i samarbete med professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet.

Last modified: 2022-09-27