Motiv till alkoholkonsumtion

Syftet är att skaffa kunskap om de bakomliggande motiven till varför personer med psykisk ohälsa eller beroende dricker alkohol. Vi undersöker metoder för att behandlare enklare ska kunna uppmärksamma bakomliggande motiv som driver alkoholanvändningen. Vi arbetar med bl a validering av frågeformuläret Drinking Motives Questionnaire (DMQ) och undersöker med kognitiva frågemetoder hur personer förstår frågor om motiv.  Söker kopplingar mellan symtom på depression och ångest och motiv till alkoholkonsumtion i olika populationer, framför allt bland personer som söker psykiatrisk vård eller beroendevård.

Medarbetare:

Christina Nehlin Gordh
Caisa Öster
Anders Hammarberg, KI

Last modified: 2022-01-11