WoMHeR – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik tvärsektoriell kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR.

WoMHeR är ett unikt tvärvetenskapligt centrum där medarbetare i forskargruppen Psykiatri medverkar. Målet med centret är att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle.

Läs mer om WoMHeR på centrets hemsida.

Malin Gingnell

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Psychology, Emotion Psychology

Email:
Malin.Gingnell[AT-sign]psyk.uu.se
Telephone:
+4618-471 2156

Researcher at Department of Medical Sciences, Psychiatry

Email:
malin.gingnell[AT-sign]neuro.uu.se

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health, WOMHER

Email:
malin.gingnell[AT-sign]kbh.uu.se
Last modified: 2023-03-06