SCAPIS – Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

SCAPIS logotypSCAPIS är ett unikt svenskt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor.

Projektet har genomförts på sex universitetsorter i landet och har samlat in data och prover från totalt 30 000 personer i Sverige. I Uppsala är det Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som ansvarar för SCAPIS.

SCAPIS Uppsala har under tre år samlat in prover och data från 5000 personer som bor i Uppsala kommun, i åldrarna 50-64 år.

Alla som deltar i SCAPIS är med och skapar möjligheter för att förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL.

Fokus för forskningsprojektet SCAPIS är att:

  • Identifiera individuella risker för stroke, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
  • Upptäcka KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
  • Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
  • Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Läs mer om Scapisstudien på Hjärt-lungfondens hemsida.

Deltagare berättar

Gunnilla, sjuksköterska besökte SCAPIS Uppsala

I en stor del av mitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska har jag arbetat med medicinsk forskning. Eftersom jag skulle fylla 65 år och gå i pension, blev jag väldigt glad att bli utvald och få delta i SCAPIS och få en komplett kontroll av min kropp.

Undersökningarna var mycket ingående. Blodtrycksmätningen, som varade i ett dygn, fungerade liksom sömnregistreringen väldigt bra. Dessa undersökningar var nog det jag funderade mest kring.

Att boka tider för de olika momenten i studien gick snabbt och det var även lätt att få tider som passade mig. Detta var speciellt viktigt för mig då jag reser mycket i mitt arbete.

Informationen om alla delmoment i studien har varit bra och bemötande från personalen har varit mycket professionellt!

Gunilla som är sjuksköterska och en av deltagarna i SCAPIS berättar om sitt besök som hon är mycket nöjd med.

Senast uppdaterad: 2022-09-29