Deltagare berättar

Gunnilla, sjuksköterska besökte SCAPIS Uppsala

I en stor del av mitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska har jag arbetat med medicinsk forskning. Eftersom jag skulle fylla 65 år och gå i pension, blev jag väldigt glad att bli utvald och få delta i SCAPIS och få en komplett kontroll av min kropp.

Undersökningarna var mycket ingående. Blodtrycksmätningen, som varade i ett dygn, fungerade liksom sömnregistreringen väldigt bra. Dessa undersökningar var nog det jag funderade mest kring.

Att boka tider för de olika momenten i studien gick snabbt och det var även lätt att få tider som passade mig. Detta var speciellt viktigt för mig då jag reser mycket i mitt arbete.

Informationen om alla delmoment i studien har varit bra och bemötande från personalen har varit mycket professionellt!

Amelia Adamo besökte SCAPIS Uppsala, läs artikeln här