För dig som vill forska på SCAPIS data

SCAPIS Portalen är nu öppen för ansökningar!

Sedan datainsamlingen inom SCAPIS avslutades 2018 har ett omfattande arbete pågått med att samla data från studiens alla sex sites i en nationell databas.

17 mars 2021 öppnade SCAPIS Portalen genom vilken forskare i Sverige kan ansöka om data från SCAPIS. SCAPIS Portalen återfinns via SCAPIS nationella hemsida riktad till forskare, www.scapis.org.

Där finns också information kring vad som krävs för att göra en ansökan om data från SCAPIS samt uppdaterad information om data som finns att ansöka om i nuläget. För att kunna göra en ansökan i Portalen behöver man skapa ett konto. Det går dock att söka bland och se datavariabler i Portalen utan att skapa konto och logga in. Genom SCAPIS Portalen får du som forskare tillgång till en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor!

Senast uppdaterad: 2021-04-09