Kontakt

Bilden visar huset i Uppsala Science Park  där SCAPIS testcenter varit lokaliserat.

SCAPIS har genererat en stor databas vilken är öppen för alla forskare att söka data från.För information om det forsatt arbetet med denna, kontakta PI i Uppsala Andrei Malinovschi, lokal koordinator i Uppsala Maria Storgärds genom att skicka mail till forskning.scapis@medsci.uu.se

Behöver du som är deltagare i SCAPIS studien kontakta oss, skicka ett mail tilll info@scapis.medsci.uu.se. Vi kontrollerar mailen regelbundet men inte dagligen.

Senast uppdaterad: 2021-12-08